Kongres PSL w Jachrance

By Marzec 2, 2017aktualnosci

19 listopada w Jachrance pod Warszawą odbył się z udziałem przedstawicieli kętrzyńskiego PSL XII Kongres Stronnictwa. Głównymi jego celami było: wybór prezesa, przewodniczącego Rady Naczelnej, wprowadzenie zmian w statucie partii oraz zaprezentowanie nowego programu na najbliższe 4 lata. Prezes PSL Władysław Kosiniak Kamysz przedstawił założenia nowego programu Stronnictwa. – Naszym celem jest Nowy Zielony Ład, oparty na braterstwie grup społecznych i na wartościach chrześcijańskich.
– Polska wieś była, jest i będzie w centrum programu naszego Stronnictwa. Nowy Zielony Ład to także Polska silna siłą regionów. Szef PSL podkreślał, że województwa potrzebują jednego gospodarza. Zaproponował likwidację urzędów wojewódzkich i przekazanie całej władzy do sejmików, które miałyby się stać parlamentami regionów.
Senat miałby stać się Izbą Samorządową, w której zasiadaliby przedstawiciele samorządu terytorialnego, gospodarczego, zawodowego. W Konstytucji zapisane zostałyby gwarancje dla powiatów i województw. PSL chce również wzmocnienia sołtysów oraz rad sołeckich i osiedlowych.
– Nowy Zielony Ład może być budowany tylko na solidarności i braterstwie z polskimi rodzinami – mówił Kosiniak-Kamysz. Przedstawił propozycje zmian w systemie podatkowym według zasady „Im większa rodzina, tym niższy podatek”. Prezes PSL zaprezentował także propozycje nowej polityki senioralnej. – Seniorzy swoje podatki w życiu już zapłacili. Dlatego proponujemy: emerytura bez podatków i składek. Pozwoli to podnieść świadczenia o 25% – tłumaczył Kosiniak-Kamysz.
PSL zamierza zmienić zasady wyboru Prokuratora Generalnego. – Nie godzimy się z wizją państwa policyjnego, w którym nikt nie czuje się bezpiecznie. Dziś Prokurator Generalny ma większą władzę niż prezydent. Niech wybiera go Suweren, a nie namaszcza prezes – mówił Kosiniak-Kamysz.
Głównym punktem XII Kongresu PSL były wybory nowych władz Stronnictwa. Prezesem ludowców ponownie został wybrany Kosiniak-Kamysz. Za jego kandydaturą opowiedziało się 1002 delegatów. Jego kontrkandydatem był skarbnik ludowców i lider regionu opolskiego Stanisław Rakoczy, na którego głosowało 50 delegatów.

Zjazd ludowców uzupełnił również w tajnym głosowaniu skład Rady Naczelnej, która między Kongresami jest najwyższą władzą Stronnictwa. Licząca około 120 osób Rada w nowym składzie została w zdecydowanej większości wybrana na zjazdach powiatowych i wojewódzkich, które odbyły się przed Kongresem. 20 nowych członków wybrano z pośród 57 kandydatów. Trzy pierwsze miejsca otrzymali: Czesław Siekierski – 410 głosów, Urszula Pasławska – 323 głosy oraz Tadeusz Nalewajk 319 głosów.
Nowo wybrany prezes partii z tego gremium wybierze skład Naczelnego Komitetu Wykonawczego.
Przewodniczącym Rady Naczelnej delegaci ponownie wybrali Jarosława Kalinowskiego. Oddano na niego 713 głosów. Jego kontrkandydat szef Forum Młodych Ludowców Tomasz Pilawka zdobył 220 głosów. Z kolei były szef ludowców Waldemar Pawlak będzie odpowiadał za utworzenie nowej Rady Ruchu Ludowego.