50 rocznica śmierci Stanisława Mikołajczyka

By Marzec 2, 2017aktualnosci

13 grudnia minęła 50 rocznica śmierci Stanisława Mikołajczyka, członka i szefa Polskiego Stronnictwa Ludowego, uczestnika Powstania Wielkopolskiego, wojny polsko-bolszewickiej, wojny obronnej oraz premiera Rządu na uchodźctwie minęło 50 lat. Ostatnie lata życia spędził w Waszyngtonie. Prochy Stanisława Mikołajczyka oraz jego żony zostały sprowadzone 2 czerwca 2000 roku do Polski i pochowane na Cmentarzu Zasłużonych Wielkopolan w Poznaniu.

To ważne dla ruchu ludowego wydarzenie zostało upamiętnione konferencją popularno-naukową zorganizowaną z inicjatywy Prezesa Zarządu Powiatowego PSL przez Miejską Bibliotekę Publiczną im. Wojciecha Kętrzyńskiego przy współudziale Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego w Warszawie. W konferencji udział wzięli : Krzysztof Hećman – gospodarz miasta i szef struktur powiatowych PSL w Kętrzynie, Radosław Król-wice Prezes Zarządu Wojewódzkiego PSL a jednocześnie Wójt Gminy Wydminy , Maria Podziewski były Wojewoda Warmińsko-Mazurski, obecnie doradca Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Andrzej Nowicki – Prezes Zarządu Powiatowego w Piszu – Starosta Powiatu Piskiego, Andrzej Pianka -Skarbnik Zarządu Wojewódzkiego a jednocześnie Prezes Zarządu Powiatowego w Gołdapi, Jan Królik- Prezes Zarządu Powiatowego w Węgorzewie, Jerzy Małek – członek Zarządu Powiatowego PSL w Iławie oraz członkowie PSL z terenu Powiatu Kętrzyńskiego a także mieszkańcy Kętrzyna zainteresowani osobą Stanisława Mikołajczyka. Do organizatorów i uczestników konferencji, z uwagi na obowiązki zawodowe i brak możliwości osobistego uczestnictwa, listy skierowali: Władysław Kosiniak-Kamysz, Jarosław Kalinowski i Gustaw Marek Brzezin.

Podczas konferencji referat dotyczący osoby Stanisława Mikołajczyka wygłosił prof. dr hab. Adam Czesław Dobroński z Uniwersytetu Białostockiego, który przybliżył niektóre wydarzenia z życia Stanisława Mikołajczyka. W wystąpieniu profesora w szczególny sposób wybrzmiał interesujący aspekt dotyczący dylematu, czy polityk powinien walczyć o dobro kraju ryzykując uwięzieniem a nawet utratą życia.

Poza tym uczestnicy konferencji mieli okazję obejrzeć film zatytułowany „O prawo głosu” oraz zapoznać się z treściami wystawy poświęconej Stanisławowi Mikołajczykowi a przygotowanej przez Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego.

Słowa podziękowania do uczestników konferencji skierował również Prezes Zarządu Powiatowego PSL Krzysztof Hećman. Podziękował Panu profesorowi z a wygłoszony wykład oraz gościom z udział w konferencji. Z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia złożył również wszystkim serdeczne życzenia świąteczne.