Powiatowe Święto Ludowe w Srokowie

By Czerwiec 5, 2017aktualnosci

Święto Ludowe – święto polskiego ruchu ludowego obchodzone od 1931 w pierwszym dniu Zielonych Świątek.
W polskim ruchu ludowym myśl ustanowienia własnego święta, wzorowana była na dniu święta pracy. Decyzje o utworzeniu święta ludowego podjęto 5 czerwca 1927 na Kongresie Stronnictwa Chłopskiego, przyjmując uchwałę, że: „Dniem Święta Stronnictwa Chłopskiego jest pierwszy dzień Zielonych Świątek, który wszyscy członkowie każdego roku powinni obchodzić w sposób uroczysty przez wywieszenie sztandarów stronnictwa, ozdobienie domów zielenią itp.” Ostateczna decyzja w sprawie święta została jednak podjęta 15 marca 1931 na kongresie zjednoczeniowym ruchu ludowego. Naczelny Komitet Wykonawczy Stronnictwa Ludowego 9 maja 1931 podjął uchwałę w sprawie pierwszych obchodów Święta Ludowego.
Wówczas przyjęto, że hymnem ludowców będzie „Rota”, ustalono zielony kolor dla sztandarów ludowych, zaś graficznym symbolem ustanowiono czterolistną koniczynę.
W 1934 Sekretariat Naczelny SL podkreślił że Święto Ludowe musi mieć charakter święta chłopskiego, a w uroczystościach mogą uczestniczyć tylko sztandary organizacji wiejskich.
W 1939 władze sanacyjne zakazały publicznych obchodów święta, w czasie których dochodziło do chłopskich wystąpień antyrządowych.
W okresie okupacji niemieckiej ludowcy sporadycznie obchodzili swoje święto. Święto obchodzono potajemnie w domach lub lasach gdzie znajdowały się oddziały Batalionów Chłopskich
Po zakończeniu II wojny światowej władze Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej zmieniły charakter święta stając się jego współgospodarzami.
Po 1990r. i odrodzeniu tożsamości i tradycji Polskiego Stronnictwa Ludowego członkowie stronnictwa z dumą powrócili do masowych obchodów Święta Ludowego. Obchodzą je organizacje gminne, powiatowe i wojewódzkie, są okazją do popularyzacji idei ruchu ludowego i prezentowania dorobku stronnictwa.

W powiatowym Święcie Ludowym w Srokowie uczestniczyli członkowie PSL z całego Powiatu Kętrzyńskiego pod kierunkiem Prezesa Zarządu KRZYSZTOFA HEĆMANA.

Prezentowane były sztandary z gminy Reszel, Kętrzyn Korsze oraz miasta Kętrzyn.