Wojewódzkie obchody Święta Ludowego 2018

By Czerwiec 11, 2018aktualnosci

Wojewódzkie obchody Święta Ludowego 2018 odbyły się w niedzielę 27 maja w Lidzbarku Welskim. Rozpoczęła je popołudniowa Msza święta w kościele parafialnym Świętego Wojciecha. W nabożeństwie wzięło udział wiele  pocztów sztandarowych z terenu całego województwa warmińsko – mazurskiego. Koncelebrze przewodniczył proboszcz lidzbarskiej parafii,  Ksiądz Kanonik Stanisław Grzywacz który wygłosił również okolicznościową homilię. Powiat Kętrzyński reprezentował poczet sztandarowy w składzie: Eugeniusz Lotek, Ryszard Kawczyński oraz Roman Chodara. Po Mszy św. wielobarwny korowód z orkiestrą dętą  z Płośnicy przemaszerował ulicami miasta do amfiteatru nad jeziorem Wel. W uroczystościach udział wzięli: Gustaw Marek Brzezin – Marszałek województwa Warmińsko-Mazurskiego a jednocześnie Prezes Zarządu Wojewódzkiego PSL, Urszula Pasławska poseł na sejm RP-wiceprezes Zarząd Krajowego Stronnictwa, Stanisław Żelichowski poseł na Sejm RP w latach 1991-2015 oraz wieloletni Prezes ZW PSL oraz wielu dostojnych gości z całego województwa. Po oficjalnym wystąpieniu Prezesa oraz dostojnych gości wręczono legitymacje nowym członkom, a zasłużonym  działaczom odznaczenia „Złotej Koniczynki” oraz „Medalu za zasługi dla ruchu ludowego im. Wincentego Witosa”. Wyróżnionymi osobami z naszego powiatu zostali: kol Janusz Kozoń z Reszla oraz kol. Zygmunt Matuszczak z Koła Gminnego w Kętrzynie.

WYRÓŻNIONYM KOLEGOM SKŁADAMY SERDECZNE GRATULACJE

Obchody Święta uświetnił  Ludowy Zespół Artystyczny „Ciechanów”, który wraz z orkiestrą dętą zapewnił oprawę radosnego kultywowania ludowe świętowania.