Krzysztof Hećman

Krzysztof Hećman

Przewodniczący Zarządu

Z wykształcenia prawnik, absolwent Uniwersytetu Warszawskiego. Od 1984 roku mieszkaniec Kętrzyna. W latach 1984-1986 aplikant sędziowski, aplikacja ukończona egzaminem. W 1987 roku ukończona wpisem na listę radców prawnych aplikacja radcowska. Od 1990 roku aktywnie uczestniczy w życiu samorządowym i społecznym miasta i regionu. Pracę samorządową rozpoczął na stanowisku dyrektora MOPS w Kętrzynie.
W pierwszych wyborach samorządowych został wybrany do rady miejskiej w Kętrzynie i do pierwszego Zarządu Miasta. Burmistrz Miasta Kętrzyna w latach 1994-1998, w latach 1998-2002 radny miejski, w 2002 roku wybrany ponownie na stanowisko Burmistrza Miasta Kętrzyna w pierwszych bezpośrednich wyborach. Zainteresowanie: historia, polityka i sport.

Roman Luchowski

Roman Luchowski

Wiceprezes Zarządu

Bożena Krawczyk

Bożena Krawczyk

Skarbnik

Janusz Kozoń

Janusz Kozoń

Członek Zarządu

Jerzy Paukszto

Jerzy Paukszto

Członek Zarządu

Ryszard Kawczyński

Ryszard Kawczyński

Wiceprezes Zarządu

W latach 1982 – 1989 był głównym specjalistą ds. ogrodnictwa i nauczycielem przedmiotów zawodowych w Zespole Szkół Rolniczych w Reszlu. Następnie w latach 1989-1994 był zastępcą Burmistrza w Gminie Reszel.
Od 1994 do 2008 nauczyciel i dyrektor zespołu w Zespole Szkół Rolniczych w Reszlu im. Macieja Rataja. Od 2008 do 2016 roku był dyrektorem zespołu w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. gen. Franciszka Kamińskiego w Karolewie. Obecnie pracuje w Urzędzie Miasta Kętrzyn na stanowisku Naczelnika Wydziału Oświaty Promocji i Sportu.
Radny Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego obecnej kadencji.
Odznaczony złotym medalem ``Za Długoletnią Służbę``, medalem Komisji Edukacji Narodowej, Zasłużonym dla Rolnictwa, Medalem św. Izydora Oracza i Złotym Krzyżem Zasługi.
Interesuje się majsterkowaniem, pracą w ogrodzie i literaturą faktu.

Aneta Pietrzyk - Hornicka

Aneta Pietrzyk - Hornicka

Sekretarz

Teresa Juchniewicz

Teresa Juchniewicz

Członek Zarządu

Krzysztof Hinowski

Krzysztof Hinowski

Członek Zarządu

Eugeniusz Lotek

Eugeniusz Lotek

Członek Zarządu