Krzysztof Hećman

Krzysztof Hećman

Przewodniczący Zarządu

Z wykształcenia prawnik, absolwent Uniwersytetu Warszawskiego. Od 1984 roku mieszkaniec Kętrzyna. W latach 1984-1986 aplikant sędziowski, aplikacja ukończona egzaminem. W 1987 roku ukończona wpisem na listę radców prawnych aplikacja radcowska. Od 1990 roku aktywnie uczestniczy w życiu samorządowym i społecznym miasta i regionu. Pracę samorządową rozpoczął na stanowisku dyrektora MOPS w Kętrzynie.
W pierwszych wyborach samorządowych został wybrany do rady miejskiej w Kętrzynie i do pierwszego Zarządu Miasta. Burmistrz Miasta Kętrzyna w latach 1994-1998, w latach 1998-2002 radny miejski, w 2002 roku wybrany ponownie na stanowisko Burmistrza Miasta Kętrzyna w pierwszych bezpośrednich wyborach. Zainteresowanie: historia, polityka i sport.

Roman Luchowski

Roman Luchowski

Wiceprezes Zarządu

Bożena Krawczyk

Bożena Krawczyk

Skarbnik

Marek Janiszewski

Marek Janiszewski

Członek Zarządu

Jerzy Paukszto

Jerzy Paukszto

Członek Zarządu

Zdzisław Kirklewski

Zdzisław Kirklewski

Członek Zarządu

Ryszard Kawczyński

Ryszard Kawczyński

Wiceprezes Zarządu

W latach 1982 – 1989 był głównym specjalistą ds. ogrodnictwa i nauczycielem przedmiotów zawodowych w Zespole Szkół Rolniczych w Reszlu. Następnie w latach 1989-1994 był zastępcą Burmistrza w Gminie Reszel.
Od 1994 do 2008 nauczyciel i dyrektor zespołu w Zespole Szkół Rolniczych w Reszlu im. Macieja Rataja. Od 2008 do 2016 roku był dyrektorem zespołu w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. gen. Franciszka Kamińskiego w Karolewie. Obecnie pracuje w Urzędzie Miasta Kętrzyn na stanowisku Naczelnika Wydziału Oświaty Promocji i Sportu.
Radny Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego obecnej kadencji.
Odznaczony złotym medalem ``Za Długoletnią Służbę``, medalem Komisji Edukacji Narodowej, Zasłużonym dla Rolnictwa, Medalem św. Izydora Oracza i Złotym Krzyżem Zasługi.
Interesuje się majsterkowaniem, pracą w ogrodzie i literaturą faktu.

Roman Chodara

Roman Chodara

Sekretarz

Tadeusz Ładosz

Tadeusz Ładosz

Członek Zarządu

Krzysztof Chinowski

Krzysztof Chinowski

Członek Zarządu

Eugeniusz Lotek

Eugeniusz Lotek

Członek Zarządu